Pergo miljøbevisste laminat-, vinyl- og parkettgulv

Pergo gulv: en langsiktig løsning

Hva er hemmeligheten bak vår fremtredende rolle i gulvbransjen? Vårt fokus er på kvalitet og innovasjon for fremtiden! Når vi fortsetter å forbedre vår produktdesign og produktenes ytelser har vi et våkent øye på bærekraft. Finn ut mer om vår innsats for sirkularitet, energisparing og utslippskontroll.

Viser veien innen sirkularitet


Bærekraft blir naturlig

Unilin Group – selskapet bak Pergo – har alltid vært en pådriver når det kommer til sirkularitet. Dette startet helt tilbake i 1960, da vi for første gang begynte å bruke linstrå – et biologisk avfallsprodukt fra linindustrien – og brukte det til å produsere sponplater. Siden den gang har vårt fokus vært på fornybare materialer: som over tid har vært alt fra linstrå til gjenvunnet tremateriale.


Gjenvinning av tre

En fremtidsfokusert tilnærming innebærer å unngå bruk av nye råmaterialer så mye som mulig. Og det er grunnen til at trekjernen i Pergo laminat og parkett er laget utelukkende av gjenvunnet tre. Treavfallsprodukter samles opp fra sagbruk, bærekraftige skogbruksprosesser og rydding langs veier … og disse ressursene ville ellers endt opp i forbrenningsovner eller avfallsdeponier.

Pergo laminat- og tregulv er laget av 100 % gjenvunnet tre
Pergo gulv er laget av treverk fra bærekraftig drevet skog

Vi gjør det meste ut av våre råmaterialer

Trær spiller en sentral rolle i beskyttelsen av klimaet og biomangfoldet, så de må behandles med varsomhet. Derfor brukes saktevoksende arter som f.eks. eik, kun i toppsjiktet i våre tregulv. Overalt hvor det er mulig, for eksempel i kjernen i våre laminat- og tregulv, bruker vi tre fra hurtigvoksende tresorter (som f.eks. gran og hevea) eller en HDF-plate produsert fra gjenvunnet tre.

Med våre tregulv i Sandhamn-serien har vi gått enda et skritt videre og laget en ny design som har små seksjoner i treverk som ellers ville blitt til avfall. På denne måten får vi mest mulig ut av hvert enkelt tre.


Bærekraftig skogpleie

Bærekraftig skogpleie dreier seg om å høste trær med fokus på å beskytte planeten og det biologiske mangfoldet, og hindre at trær blir felt raskere enn tilveksten. I prosessen med skogpleie, der visse trær med liten vekst eller bøyd form hindrer utviklingen for andre trær, blir disse felt for å holde skogen sunn. Dette trevirket, som kalles tynningsvirke, er perfekt til gulv, og vi bruker dette så mye som mulig. Ved å bruke treverk fra bærekraftig drevet skog, kan vi være sikre på at vår virksomhet ikke bidrar til avskoging.

Vi lager gulv som varer lenge

Pergo vinylgulv lages i dag av 3 hovedkomponenter. Kritt, et materiale som finnes i rikelige mengder, og PVC som vi resirkulerer internt. Men cirka en fjerdedel av et Pergo vinylgulv består av ‘virgin’ eller ny PVC, som består av klor (fra vanlig salt) og etylen (fra råolje). Per i dag er vi ikke i stand til å unngå bruken av disse verdifulle og ikke-fornybare råmaterialene, og vi arbeider hardt for å sørge for at våre vinylgulv skal vare i meget lang tid, opp til 25 år.


Innsats for resirkulerte gulv fra A til Å

Vi slutter aldri med å tenke på hvordan vi kan forbedre bærekraften i våre gulv. Vi starter tidlig i designfasen og stiller oss hele tiden de rette spørsmålene for å optimalisere bærekraften i våre gulv. Hvilke kjemikalier utgjør en hindring for resirkulering? Hvilke alternative råmaterialer kan være bærekraftige? Hvordan kan vi få produktene våre til å vare enda lenger? Våre FoU-team har som en daglig oppgave å finne bedre svar på disse spørsmålene og videreføre vår innsats og forbedringer av gulv som benytter gjenvinning.

Miljøbevisste Pergo vinylgulv
Vi er veldig stolte over å være den aller første produsenten
som tildeles Svanemerket for et gulv
A&U biomasseanlegg fra Unilin Group

Beskytte planeten


Mål for global oppvarming

Det ble vedtatt utfordrende mål i Paris-avtalen som en innsats for å begrense virkningen av global oppvarming. Unilin Group – som er Pergos moderselskap– har forpliktet seg til å gjøre alt som er mulig å gjøre for å bidra til det mest ambisiøse scenariet i avtalen, som er en maksimal temperaturøkning på 1,5°C i 2050 for å begrense påvirkningen fra global oppvarming. Våre ambisjoner veiledes av Science Based Targets – et tredjeparts initiativ som promoterer beste praksis for denne viktige aktiviteten. Det er helt sentralt å gjøre store fremskritt innen 2030, og derfor har vi startet med veldig ambisiøse kortsiktige mål, etterfulgt av en mer gradvis bane mot nullutslipp i 2050.

Fornybar energi

Unilin Group – selskapet bak Pergo – har investert i to biomasseanlegg som konverterer sagmugg og ikke resirkulerbart treverk til grønn energi. Denne energien brukes til å drive vår egen produksjonsprosess. Eventuell overskuddsenergi distribueres til det offentlige strømnettet. Vi bruker også energi som genereres av vindmøller og solpaneler. Takket være disse tiltakene er cirka 50 % av gruppens produksjon allerede drevet med fornybare energikilder.


Det europeiske programmet for energieffektivitet

Nesten alle produksjonsenheter innenfor Unilin Group i Belgia er involvert i European Energy Efficiency Programme. Det viktigste målet i dette programmet er å spare så mye energi som mulig ved å sørge for at alle muligheter for energisparing identifiseres og tas i bruk, og ved å overvåke og styre det daglige energiforbruket. Det andre hovedmålet er å maksimere bruken av fornybar energi.

Halvparten av Unilin Group’s produksjon er drevet av fornybare energikilder
Pergo-gulv har meget lave utslipp

Puste i frisk luft


Gulv med lave utslipp

Vi tilbringer det meste av tiden vår innendørs, og derfor er det veldig viktig å maksimere luftkvaliteten innendørs. En rekke forskjellige faktorer påvirker luftkvaliteten, fra ventilasjon, levende lys og rengjøringsmidler, til materialene som brukes i interiøret, som f.eks. gulv. Derfor tar vi ansvaret for å produsere gulv med lave utslipp. Ved å produsere gulvene i egne anlegg i så stor grad som mulig, vet vi nøyaktig hvilke materialer som inngår og vi kan kontrollere og styre utslippene av eventuelle skadelige stoffer.


Kontroll over VOC

VOC (volatile organic compounds) er organiske kjemikalier med høyt damptrykk ved romtemperatur. En type VOC er for eksempel formaldehyd som finnes naturlig i visse gulvkomponenter. Takket være vår produksjon i egne anlegg kan vi kontrollere og begrense utslippene av VOC. Formaldehydutslippene fra våre laminat- og tregulv er meget lave, og 10 ganger lavere enn grenseverdien i EU. For våre vinylgulv er det ikke påvist formaldehyd. Dette fremgår av vår merking med A (tre) A+ (laminat, vinyl) og M1 (laminat, vinyl).

Merker som gir tillit

Pergo overholder naturligvis alle miljø- og helseforskrifter og standarder. Men vi stopper ikke der. Som en viktig aktør i gulvbransjen tar vi vårt ansvar for fremtiden på alvor. Det er grunnen til at vi også har styrket arbeidet med frivillig å oppnå også andre høye standarder.

Svanemerket Pergo laminat- og tregulv

Svanemerket

Høyt ansett skandinavisk økologisk merking for produkter som tilfredsstiller høye krav til miljøytelser gjennom hele livssyklusen.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Merking for førsteklasses miljøytelser tildeles produkter og tjenester som tilfredsstiller høye økologiske standarder gjennom hele livssyklusen.

Finsk miljømerking M1

M1

Bevis på at våre gulvprodukter ikke avgir giftige stoffer og at de er luktfrie.

a+ utslippsmerke

A og A+

Dette utslippssertifikatet i toppkategorien utgjør en anerkjennelse for meget lave utslipp.

Miljødeklarasjon for produkter (EDP) fra Unilin Group

EPD

Med vår miljødeklarasjon viser vi vår forpliktelse til å gi nøyaktig, pålitelig og sammenlignbar informasjon om miljøytelsene i våre laminat- og treprodukter. 

Last ned laminat EPD

Last ned tre EPD

PEFC-merke

PEFC

Globalt anerkjent varemerke for treprodukter som kommer fra bærekraftig drevet skog.

Vår innsats på produktnivå

Våre miljøtiltak er definert for å være egnet for det aktuelle produktet. Finn ut hvordan vi lager våre laminat-, tre- og vinylgulv.

Gå til laminatgulv

Gå til vinylgulv

Gå til parkettgulv

Pergo laminat-, vinyl- og parkettgulv