Go to content Go to search

Ansvarsfraskrivelse

Du må lese disse salgsvilkårene nøye før du bestiller noe, og beholde en kopi av disse vilkårene for framtidig referanse.

1. BRUK AV NETTBUTIKKEN

1.1 Denne nettbutikken brukes som en plattform for salg av alle varene som vises på nettstedet vårt. Eieren av nettstedet er Unilin BV, et privat selskap med begrenset ansvar, med forretningskontor på 8710 Wielsbeke og hovedkontor på BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, registrert i Belgia under organisasjonsnummer 0405.414.072 (henvises senere til som "vi", "oss" eller "vår"). Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss per e-post (adresse: customercare.nordic@unilin.com) eller per telefon (nummer: +45 80 88 33 39).

1.2 Innholdet på nettsidene er kun beregnet på å gi deg generell informasjon og bruk. Det kan endres uten forhåndsvarsel.

1.3 Når du legger inn en bestilling for varer som er annonsert på vårt nettsted, kan du velge den forhandleren du foretrekker (heretter "Utføringspartner") som vil levere / der du kan hente de bestilte varene (se vilkår 4 nedenfor). Leverings- / henteopplysninger vil bli sendt av den valgte utføringspartneren.

1.4 Alle bestillinger anses som tilbud om kontrakt og må derfor godkjennes av den valgte utføringspartneren (heretter "Aksept"). Aksept finner sted på det tidspunkt du mottar en e-post med bestillingsbekreftelse fra den valgte utføringspartneren. Før aksept er ikke utføringspartneren forpliktet til å levere eller gjøre tilgjengelig varer som kan ha vært en del av din bestilling.

1.5 Kontrakten er underlagt din rett til å trekke deg (se vilkår 6 nedenfor).

1.6 Vær oppmerksom på at en bestilling på nettstedet angir direkte en betalingsforpliktelse.

1.7 Vi har rett til å oppheve kontrakten hvis prisen på varene ikke mottas fra deg i klarerte midler (i samsvar med vilkår 3.1).

1.8 Ingenting i disse vilkårene skal ha noen effekt på dine lovfestede rettigheter som forbruker i henhold til gjeldende lover.

2. BESKRIVELSE AV OG PRIS PÅ VARENE

2.1 Du kan finne en beskrivelse av de viktigste egenskapene til og prisen på varene på vårt nettsted.

2.2 Individuelle produktpriser er oppført inklusive avgifter, men omfatter ikke leveringskostnader (med mindre noe annet er angitt på nettstedet). Leveringskostnader vil bli lagt til summen som skal betales og vises i handlekurven.

2.3 Vi gjør vårt beste for å sørge for at prisene som vises på nettstedet er nøyaktige på bestillingstidspunktet. Hvis det finnes en prisingfeil innen 14 dager etter aksept av din bestilling, for noen av eller alle varene du har bestilt, kan du kontakte kundeservice (telefonnummer og e-postadresse er oppført under vilkår 1.1), eller vi vil varsle deg så snart som mulig med detaljer om de feilprisede varene. I så fall tilbyr vi deg valget mellom:

2.3.1 å oppheve bestillingen for de feilprisede varene og bekrefte bestillingen med endrede priser;

2.3.2 å gjøre en ny bestilling for alternative varer;

2.3.3 å kansellere hele bestillingen

Hvis du innen 14 dager etter mottak av vårt tilbud, ikke har svart ved å velge én av de tilgjengelige alternativene i vilkår 2.3.1 til 2.3.3 ovenfor, blir du ansett å ha valgt alternativet under 2.3.3. og bestillingen blir umiddelbart kansellert. I disse omstendighetene vil vi refundere eller gi deg kreditt for enhver sum du har betalt for feilprisede varer.

2.4 For å unngå tvil, når varer ikke er tilgjengelig og du bestiller alternative varer fra oss, eller når varer har vært feilpriset og du senere bestiller disse varene til korrekt pris, skal disse salgsvilkårene gjelde bestillingen og leveringen av det aktuelle varene, uansett om bestillingen er gjort gjennom vårt nettsted eller på annen måte.

3. BETALING

3.1 Betaling for varene og leveringsgebyrene kan gjøres med kreditt- eller bankkort. Kreditt- eller bankkortet kan bli belastet fra det øyeblikk du bestiller.

4. LEVERING / TILGJENGELIGHET AV VARER

4.1 Utføringspartneren vil levere varene til adressen du velger. Vi ber derfor at du i klartekst varsler utføringspartneren om denne adressen.

4.2 På nettstedet finner du gjennomsnittlig leveringstid for varene. Vær oppmerksom på at denne gjennomsnittlige leveringstiden kun er et estimat og at vi ikke har noe ansvar overfor deg hvis leveringstiden ikke innfris.

4.3 Den faktiske leveringdatoen må angis av utføringspartneren. I hvert tilfelle, og med mindre det foreligger uvanlige omstendigheter, vil leveringen finne sted innenfor en rimelig tidsramme fra akseptdatoen.

4.4 Hvis leveringen kan gjøres til din adresse av grunner som er under utføringspartnerens kontroll, vil utføringspartneren informere deg så snart som mulig.

4.5 Vi tar ikke ansvar for eventuelle kostnader du kan bli påført på grunn av sen levering. Vi anbefaler at du ikke gjør avtaler med montører før du har mottatt varene.

5 RISIKO/EIENDOMSRETT

5.1 Varene er underlagt din risiko fra det øyeblikk du henter varene i lokalene til utføringspartneren eller, hvis varene leveres av utføringspartneren til adressen du har valgt, fra det øyeblikk du fysisk er i besittelse av varene.

5.2 Eiendomsretten til varene overføres først til deg fra det øyeblikk vi har mottatt full betaling (i klarerte midler) av alle beløp du er skyldig for:

5.2.1 varene, og

5.2.2 alle andre beløp som du er eller blir skyldig oss for andre ting.

6. RETT TIL Å TREKKE SEG OG RETURPROSESS

6.1 Du har til enhver tid rett til å trekke deg fra kontrakten, uten betaling av ekstra kostnader og uten å oppgi grunn, opptil 14 kalenderdager etter at du har mottatt varene (heretter "angreperioden").

6.2 Hvis du vil utøve din rett til å trekke deg, må du ringe kundeservice for å varsle dem om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten (telefonnummeret står under vilkår 1.1). Vær oppmerksom på at du vil bli bedt om å gi oss opplysninger om de bestilte varene (f.eks., men ikke begrenset til: bestillingsnummeret).

6.3 Etter at du har trukket deg per telefon, vil vi bekrefte per e-post (til e-postadressen du har gitt oss) at kontrakten er trukket tilbake.

6.4 Med unntak av tilfeller av defekte eller feilbeskrevne varer, og hvis du utøver din rett til å trekke deg etter mottak av varene, er du ansvarlig for å returnere varene til utføringspartneren for egen regning og risiko med den typen transport som du selv velger. Varene og emballasjen må returneres i perfekt salgbar stand til forretningskontoret eller lokalene til utføringspartneren (du finner adressen til utføringspartneren i aksepten) uten unødig opphold og i alle tilfeller ikke senere enn 14 kalenderdager etter dagen da du kommuniserte til oss din beslutning om å trekke deg fra kontrakten, i samsvar med dette vilkåret.

Hvis utføringspartneren leverte varene til din boligadresse, kan du be utføringspartneren om å hente de bestilte varene. Utføringspartneren må motta henteforespørselen innenfor angreperioden og vil kreve et hentegebyr fra deg på £ 50.

6.5 Vi vil refundere ethvert beløp som du har betalt uten unødig opphold, og ikke i noe tilfelle senere enn 30 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten.

6.6 Med unntak av tilfeller med defekt eller feilbeskrevne varer, og varene ikke returneres i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene, kan vi avkreve deg et beløp tilsvarende kostnadene vi pådrar oss fordi varene ikke ble returnert i samsvar med disse vilkårene.

7. GARANTI

7.1 Vi garanterer at enhver vare som kjøpes gjennom vårt nettsted, er av tilfredsstillende kvalitet og innen rimelighetens grenser egnet for formålene som varer av denne typen vanligvis brukes til.

7.2 Når det gjelder eventuelle klager på de mottatte varene (f.eks. skadde / defekte / manglende varer osv.), skal du kontakte kundeservice per telefon (telefonnummeret er oppgitt under vilkår 1.1). Vi vil behandle klagen og vil håndtere den så snart som praktisk mulig i overensstemmelse med dine lovfestede rettigheter som kunde.

7.3 Når det gjelder spesifikk garantiinformasjon, henviser vi til nettstedet. Denne garantien påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Hvis du er en forbruker, skal vi ikke være ansvarlig overfor deg for tap, skade eller kostnaden forbundet med å kjøpe inn en erstatningsvare i omstendigheter der:

8.1.1 det ikke foreligger noe brudd på en lovpålagt plikt som skyldes deg av oss eller av våre ansatte eller agenter;

8.1.2 slikt tap eller skade ikke er et rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd;

8.1.3 en økning av tap eller skade som følger av brudd av deg på et av vilkårene i denne kontrakten.

8.1.4 slikt tap eller skade eller innkjøpskostnad for erstatningsvare er en følge av bruk eller mangel på mulighet til å bruke nettstedet eller som følge av noen produkter kjøpt eller anskaffet eller meldinger mottatt eller transaksjoner inngått gjennom nettstedet eller som følge av uautorisert tilgang til eller endring av dine sendinger eller data eller av noen informasjon som står på dette nettstedet, selv om vi har blitt varslet om muligheten for slike skader.

8.2 Når det gjelder installasjon, montering og vedlikehold av gulv, henviser vi til anvisningene som står på nettstedet.

9. BILDER

Produktbilder er kun ment å være for illustrasjonsformål og kan skille seg fra det faktiske produktet på grunn av begrensninger i nettleserprogramvaren, kamerainnstillinger, skjerminnstillinger osv. Vi anbefaler alle kunder å ta varene i øyesyn enten i lokalene til en utføringspartner eller ved å skaffe seg en prøve som er tilgjengelig på nettstedet.

10. AVKALL

Ikke noe avkall vår side (uttrykkelig eller underforstått) med hensyn til å håndheve våre rettigheter i henhold til denne kontrakten, skal påvirke vår rett til å gjøre det i fremtiden.

11. FORCE MAJEURE

Vi skal ikke være erstatningsansvarlig for noen forsinkelse eller mangel på overholdelse av våre forpliktelser hvis forsinkelsen eller mangelen er en følge av begivenheter eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til force majeure, streik, lockout, ulykker, krig, brann, sammenbrudd av fabrikk eller maskiner, knapphet på eller ikke tilgjengelighet av råvarer fra en naturlig forsyningskilde, og vi skal ha rett til en rimelig forlengelse av våre forpliktelser.

12. ATSKILLELSE

Hvis noe vilkår eller bestemmelse i disse vilkårene blir funne å være ugyldig, ulovlig eller ikke rettskraftig av noen grunn, av noen rettsinstans med kompetanse, skal bestemmelsen skilles ut og de gjenværende bestemmelsene fortsette å gjelde med full kraft som om disse vilkårene hadde blitt avtalt med den ugyldige, ulovlige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen eliminert.

13. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse salgsvilkårene for varene er underlagt den aktuelle lovgivningen i Storbritannia/Irland og EU og britiske/irske rettsinstanser skal ha jurisdiksjon med hensyn til enhver tvist som kan oppstå på grunnlag av denne kontrakten.

14 VÅR RETT TIL Å ENDRE DISSE VILKÅRENE

14.1 Vi forbeholder oss retten til å revidere og endre disse vilkårene fra tid til annen.

14.2 Du vil være underlagt reglene og vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bestiller varer fra oss, med mindre endringer av disse reglene og vilkårene kreves av loven eller en statlig myndighet (i så fall vil det gjelde bestillinger du har gjort tidligere).

IKRAFTTREDELSESDATO OG MODIFIKASJONER

Vi forbeholder oss til enhver tid retten, helt etter eget skjønn, til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse reglene. Du bør sjekke denne siden regelmessig for å lese den nyeste versjonen av disse reglene. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet etter at endringer er offentliggjort, betyr det at du godtar endringene. Vi vil imidlertid ikke innføre endringer med tilbakevirkende kraft av vår bruk av dine personopplysninger uten samtykke.

Disse reglene ble opprettet og har vært gjeldende siden 15. januar 2013.