Pergo miljøbevisst laminatgulv

Pergo laminatgulv: tar bærekraft på alvor

I Pergo er vi motivert for å ta ansvar for å produsere gulv så miljøvennlig som mulig. Fra produksjonen av våre laminatgulv til slutten av livssyklusen: Vi innoverer for å minimalisere påvirkningen på planeten vår. Som oppfinnerne av laminatgulv er vi stolte over å være den første produsenten som tildeles Svanemerket og EU Ecolabel for et gulv.

Behandle trær varsomt


Sikker lagring av CO2

Trær er fornybare ressurser, og en verdifull alliert i kampen mot klimaendringer. Det er fordi de absorberer CO2 og lukker det inne på en sikker måte. Og det blir der resten av treets levetid, også når treverket tas i bruk, for eksempel i et laminatgulv. Treets COslippes ut når treet brennes, og derfor unngår vi det så langt som mulig, med et gulv med lang levetid og levetidsgaranti i opp til 33 år.


Utnytter gjenvunnet tre

Trær er også viktig for dyrs livsmiljøer og helt sentrale for å stimulere biologisk mangfold. En annen grunn til at vi velger biprodukter i tre snarere enn å felle nye trær. Derfor bruker vi 100 % gjenvunnet tre når vi produserer våre High-density trefiberplater til kjernen i våre laminatgulv. Det dreier seg om treavfall som er samlet inn fra sagbruk, skogpleieprosesser, rydding av veikanter ... som ellers ville endt opp som avfall til forbrenning.


PEFC-garanti

Våre laminatgulv er sertifisert av PEFC – den høyest ansette sertifiseringen for bærekraftige innsatsmaterialer, ved siden av FSC. Dette merket garanterer at vårt gjenvunnede tremateriale er hentet fra skog som er bærekraftig drevet eller fra et kontrollert miljø, slik at verneverdig skog beskyttes og ulovlig hogst forhindres, etter en risikoanalyse. Vi kan derfor være trygge på at våre innkjøp av trematerialer ikke fører til avskoging.

Pergo laminatgulv er laget av 100 % gjenvunnet tre
Pergo laminatgulv har meget lave utslipp

Ren luft innendørs


Egen produksjon, full kontroll

Vi tilbringer mye av tiden innendørs, så luftkvaliteten i hjemmet er av største viktighet. Mange faktorer kan påvirke luftkvaliteten: ventilasjon, rengjøringmidler, levende lys og faktisk også materialene i møbler og gulv. Ved å produsere gulvene i egne anlegg vet vi nøyaktig hvilke materialer som inngår og vi kan enkelt kontrollere utslippene skadelige stoffer. Vi sørger også for at du kan installere gulvet ditt uten bruk av limprodukter.


Minimalt VOC-utslipp

Vår produksjon i egne anlegg er også fordelaktig for å håndtere og minimere utslippet av VOC – flyktige organiske forbindelser med høyt damptrykk ved romtemperatur. Formaldehyd er ett eksempel på VOC som kan finnes i gulv. Formaldehyd-utslipp fra våre laminatgulv er meget lave og 10 ganger lavere enn grenseverdien i EU, så det foreligger ingen risiko for deg og din familie. Det betyr også at utslippene fra våre gulv er sammenlignbare med utslippene fra naturlig treverk, og det forklarer merkingen med M1 og A+. For disse merkene oppnådde vi den beste klassen for lave utslipp.

Går for grønn energi


Drevet av vår egen varme

Treavfall som ikke lenger kan brukes i produksjonen av våre laminatgulv kommer likevel til god nytte ved å generere grønn energi. For eksempel kan sagmugg og støv fra saging og sliping av planker være for finkornet til resirkulering, men være perfekt som varmekilde til våre trommeltørkere og presser. Per i dag kan vi dekke 70 % av varmebehovet i vår laminat- og vinylproduksjon med grønn energi.


Innsats som går lengre

Vi stopper ikke der. Unilin Group – som er Pergo’s moderselskap – har allerede investert i to biomasseanlegg for å produsere grønn energi fra sagmugg og ikke resirkulerbart tremateriale. Vi bruker denne energien til å drive vår egen produksjonsprosesser – og overskuddet går ut i strømnettet. Vi bruker også energi fra vindmøller og solpaneler. På denne måten kan vi i dag drive cirka halvparten av gruppens produksjon med fornybar energi.

Halvparten av Unilin Group’s produksjon er drevet av fornybare energikilder

Strenge standarder


Banebrytende i Europa

Vi var den aller første produsenten av laminatgulvprodukter som ble tildelt Svanemerket og EU Ecolabel. Standardene i EU er meget strenge og disse merkene gis kun til produkter og tjenester som oppnår de høyeste resultatene under hele sin levetid.


Kontinuerlig forbedring

For å maksimere vår innsats og minimere miljøpåvirkningen fra ditt laminatgulv bruker vi metoden med livssyklusvurdering (LCA). Dette hjelper oss med å identifisere hvor vi kan gjøre forbedringer for hver enkelt livssyklus. Resultatene vises seg i en miljødeklarasjon for produktet (EPD), som fungerer som en verdifull veiledning.

Følgende merker er beviser på at dine gulv overholder noen av de strengeste miljø- og helsestandardene:

Svanemerket Pergo laminatgulv 

Svanemerket

Høyt ansett skandinavisk økologisk merking for produkter som tilfredsstiller høye krav til miljøytelser gjennom hele livssyklusen.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Merking for førsteklasses miljøytelser tildeles produkter og tjenester som tilfredsstiller høye økologiske standarder gjennom hele livssyklusen.

Finsk miljømerking M1

M1

Bevis på at våre gulvprodukter ikke avgir giftige stoffer og at de er luktfrie. M1 er den høyeste kategorien i denne finske klassifiseringen, og angir det laveste utslippet.

a+ utslippsmerke

A+

Utslippsbegrensningssertifikat, fungerer som en anerkjennelse for meget lave utslipp. A+ er den høyeste kategorien og står for det laveste utslippet.

Miljødeklarasjon for produkter

EPD

Med vår miljødeklarasjon viser vi vår forpliktelse til å gi nøyaktig, pålitelig og sammenlignbar informasjon om miljøytelsene i våre laminat- og treprodukter. 

Last ned EPD

PEFC-merke

PEFC

Globalt anerkjent varemerke for treprodukter som kommer fra bærekraftig drevet skog.