Pergo bærekraftige tregulv

Pergo tregulv: vi behandler trær med omsorg

Våre tregulv er ikke bare vakre og enkle å vedlikeholde, de er også utformet for maksimal miljøvennlighet. Våre tregulv er laget av tre, og vi føler at det er vårt ansvar å produsere tregulv så bærekraftig som mulig. Det bidrar til at vi kan fortsette å oppleve alt det vakre planeten vår har å by på.

Få mest mulig ut av treverket


Økonomisk bruk av saktevoksende trær

Trær er en viktig alliert i kampen mot klimaendringer fordi de tar opp i seg CO2 og stimulerer biomangfoldet. Derfor må vi behandle dem med omsorg, og det gjelder spesielt de saktevoksende trærne som f.eks. eik. Derfor begrenser vi bruken av disse artene og bruker dem kun i topplaget i våre tregulv.


Gjenvunnet eller hurtigvoksende treverk

Når vi produsere kjernen i våre tregulv, bruker vi tre fra hurtigvoksende tresorter (gran og hevea …) eller en HDF-plate produsert fra gjenvunnet tre. Dette trematerialet samles opp fra sagbruk, bærekraftige skogbruksprosesser og rydding langs veier osv., og de ville ellers endt opp som avfall. På denne måten begrenser vi vår bruk av saktevoksende trær og kan benytte de mest bærekraftige alternativene så effektivt som mulig

Pergo tregulv er laget av 100 % gjenvunnet tre
Pergo tregulv er laget av treverk fra bærekraftig drevet skog

Effektiv bruk av treavfall

Vår mest omfattende innsats for å produsere bærekraftige tregulv illustreres av vår Sandhamn-serie. Disse er spesielt designet for å inkludere små biter av tre som ellers ville gått tapt. Slik oppnår vi kreativ bruk av det treverket som er tilgjengelig for å produsere et gulv i høy kvalitet til hjemmet ditt.


Bærekraftig drevet skog

Hvis skoger drives på en bærekraftig måte kan vi alle fortsette å nyte denne viktige ressursen. Det er grunnen til at våre tregulv kan bruke PEFC-merkingen – sammen med FSC, som er sertifikatet med størst tillit innen bærekraftige innkjøp. Det garanterer at vårt gjenvunnede tremateriale er hentet fra skog som er bærekraftig drevet eller fra kontrollerte kilder, slik at verneverdig skog beskyttes og ulovlig hogst forhindres, med en risikoanalyse. Slik sikrer vi at våre innkjøp av trevirke ikke bidrar til avskoging.

Formaldehydutslippene fra våre parkettgulv
er 10 ganger lavere enn EUs grenseverdier.

Ren luft innendørs


Full kontroll

Fordi vi tilbringer så mye av vår tid hjemme, er luftkvaliteten i hjemmet av største viktighet. Det er mange faktorer som påvirker luftkvaliteten. Ventilasjon, rengjøringmidler, levende lys, og faktisk også av materialene som brukes i interiøret, som f.eks. i gulvet. Vi er i en perfekt posisjon til å håndtere ethvert utslipp av VOC (flyktige organiske forbindelser) som kan komme fra bruk av lim og lakk. Det er fordi vi maksimerer vår produksjon i egne anlegg og vet nøyaktig hvilke materialer våre tregulv inneholder. Derfor kan du vær sikker på at ditt gulv er helt trygt for deg og din familie.


Meget lave utslipp

En type VOC som kan finnes i gulv er formaldehyd. Formaldehydutslippene fra våre tregulv er 10 ganger lavere enn EUs grenseverdier. Dette gjenspeiles i vår A-merking, som er det utslippssertifikatet som har høyest anseelse og som dokumenterer lave utslipp.

Pergo tregulv har meget lave utslipp
Halvparten av Unilin Group’s produksjon er drevet av fornybare energikilder

Drevet av grønn energi


Med energi fra treavfall

Når vi ser på oppvarming i produksjonen av våre tregulv, er 90 % av vår energi generert av treavfall og sagmugg. Dette treavfallet kommer fra våre produksjonsprosesser eller fra tremateriale som har nådd slutten av sin levetid ved at det ikke lenger egner seg for bruk i ditt gulv. For at det ikke skal gå til spille bruker vi det til å generere grønn energi.


Minimale CO2-utslipp

Unilin Group – Pergo’s moderselskap – har investert i to biomasseanlegg for å konvertere sagmugg og ikke resirkulerbart treavfall til grønn energi til drift av egne produksjonsprosesser og som husholdningsstrøm. Vi bruker også energi fra vindmøller og solpaneler. Det ga oss en utslippsreduksjon på 200 000 tonn CO2 i 2020.

Begrenset miljøpåvirkning


Sikkerhet, helse og bærekraft er meget viktige prioriteringer i vårt selskap. For å styrke vårt miljøarbeid og sørge for at vi minimerer påvirkningen på miljøet, bruker vi metoden med livssyklusvurdering (LCA). Metoden identifiserer hvilke faser i livssyklusen til våre tregulv vi fremdeles kan forbedre. Og arbeidet fører frem til en miljødeklarasjon (EPD) som hjelper oss med å gjøre forbedringer.

Følgende merker viser at våre tregulv overholder noen av de strengeste miljø- og helsestandardene:

Svanemerket Pergo tregulv 

Svanemerket

Høyt ansett skandinavisk økologisk merking for produkter som tilfredsstiller høye krav til miljøytelser gjennom hele livssyklusen.

PEFC-merke

PEFC

Globalt anerkjent varemerke for treprodukter som kommer fra bærekraftig drevet skog.

a utslippsmerke

A

Dette utslippssertifikatet i toppkategorien utgjør en anerkjennelse for meget lave utslipp.

Finsk miljømerking M1

M1

Bevis på at våre gulvprodukter ikke avgir giftige stoffer og at de er luktfrie. M1 er den høyeste kategorien i denne finske klassifiseringen, og angir det laveste utslippet.

Miljødeklarasjon for Pergo tregulv

EPD

Med vår miljødeklarasjon viser vi vår forpliktelse til å gi nøyaktig, pålitelig og sammenlignbar informasjon om miljøytelsene i våre laminat- og treprodukter. 

Last ned EPD