Garanti

Pergos kommersielle laminatgulv er laget for å vare. Den robuste, innovative konstruksjonen gir slitestyrken du blir glad for når dagliglivets utfordringer plutselig dukker opp. Gulvene må tåle ulike typer påkjenninger avhengig av rom og bruksområder. Hver enkel situasjon er forskjellig i kommersielle miljøer, og Pergo ønsker å gi deg riktig garanti for alle sammen. Derfor har alle gulvene våre en standardgaranti, som i de fleste tilfeller kan forlenges på forespørsel.

Standardgarantiene for kommersielle gulv er gyldige i 3–5 år og opptil 10 år på forespørsel. De dekker problemer knyttet til slitasje, flekker, falming, klikk og begrensede problemer med vann.

public Extreme: 5 år, opptil 10 år på forespørsel

original Excellence: 3 år, opptil 10 år på forespørsel

living Expression: 3 år, opptil 10 år på forespørsel

TOTAL design: 3 år, opptil 10 år på forespørsel

DOMESTIC Elegance: 3 år, opptil 10 år på forespørsel

Top