Overgår alle miljøkrav

Pergo har forpliktet seg til å redusere det økologiske fotavtrykket og hjelpe kundene med å gjøre det samme. Bærekraftighet er første prioritet gjennom hele livssyklusen til Pergos vinylgulv. Vi er alltid ute etter å redusere miljøpåvirkningen og finne mer energieffektive prosesser – fra kjøp, produksjon og distribusjon til bruk og avhending av gulvet.

energieffektivitet

Orto-ftalatfritt

Plastmykgjørere er mye omdiskutert når det gjelder helse. Orto-ftalater kan være helseskadelig. Det er grunnen til at vi jobber ftalatfritt. Vi bruker kun DOTP, den samme plastmykgjøreren som er tillatt for plast i barneleker og matemballasje.

resirkulering

Ekstremt lave VOC-utslipp

VOC er stoffer som påvirker luftkvaliteten innendørs. Det totale VOC-utslippet fra et vinylgulv fra Pergo er 50 ganger lavere enn de strengeste EU-forskriftene.

forskrifter

Når gulvet skal bort

Det praktiske klikksystemet Perfect Fold V gjør det enkelt å demonterte gulvet og bruke det igjen et annet sted.

Miljømerker

a+

Afssett (A+)

Afssett (A+) Afssett er et fransk sertifikat for klassifisering av utslipp. A+ er den høyeste klassifiseringen, og betyr at produktet har svært lave utslipp.

m1

M1

M1 er et finsk miljømerke for klassifisering av utslipp.