Pergo-gulv innfrir kravene til M1-sertifisering, takket være lave utslipp.

2. desember 2014

Pergo har, med stor suksess, søkt om og blitt innvilget M1-sertifikat for laminat- og vinylgulv. Denne sertifiseringen stiller strenge krav til lave utslipp, og er ingen enkel sak å oppnå. Sertifiseringen er finsk, og opptil 5 ganger strengere enn de mest krevende europeiske lovbestemmelser og sertifiseringer.

M1 er en frivillig miljømerking av byggevarer. Søknadene behandles av Building Information Foundation RTS i Finland.

Byggevarer avgir ulike kjemikalier til luften. Mengden avgassing av flyktige organiske forbindelser som ammoniakk og formaldehyd bestemmes, så vel som utslipp av kreftfremkallende stoffer og produktets lukt. Basert på disse tre parametrene, defineres 3 ulike klasser: M1, M2 og M3, der M1 representerer den med lavest nivå av utslipp og avgassing.

Byggevarer og innredning avgir ulike kjemikalier til inneluften. Klassifiseringen viser til hvilke utslippsgrenser en må holde seg innenfor, for å kunne påberope seg godt inneklima. Dette gjelder for materialer som anvendes i normale arbeidsmiljøer og boliger. M1-klassifiseringen står for lave utslipp.

Building Information Foundation RTS

Til sammenligning er tillatte utslipp fra M1-sertifiserte produkter bare 1/5 av det Europas strengeste miljølov tillater. Tillatt mengde formaldehyd er kun 40% av det resten av Europa godkjenner!

I Finland anbefaler både RAKLI (Den finske organisjasjonen for huseiere og byggherrer), SAFA (Arkitektforeningen) og SKOL (Finsk Forening for Konsulentfirmaer) at deres medlemmer bruker M1-sertifiserte produkter for å stimulere til bygg av høyest mulig kvalitet.

M1 er ikke det eneste miljømerket Pergo-gulvene kan pryde seg med. Vi kan også smykke oss med Svanemerket, PEFC (fremmer bærekraftig skogsdrift) og Green Label Singapore (bifaller produkter og tjenester som påvirker miljøet i minst mulig negativ grad). I det store og det hele etterkommer vi også all EU-direktiver, slik som Affsett og det tyske aBZ. Dessuten har laminatgulvene våre også en godkjent miljøvurdering, Environmental Product Declaration, basert på en vugge-til-grav-analyse.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev for å få det siste innen nyheter, nyskapninger og inspirasjon fra Pergo.

Abonnèr

Ta kontakt:

M1 Certificate