Betydningen av AC-klassifiseringen for slitestyrken til laminatgulv

Når du skal kjøpe eller spesifisere et kommersielt laminatgulv, er det viktig å forstå om produktet egner seg for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle bruksklassen. AC-klassifiseringen er et internasjonalt anerkjent system for å angi slitestyrken til laminatgulv.

AC-klassifiseringen for slitestyrken til laminatgulv ble opprinnelig angitt i en skala fra AC1 til AC5. Den eksepsjonelt høye kvaliteten på Pergos laminatgulv krevde imidlertid et enda høyere slitestyrkenivå, AC6, for svært intensiv kommersiell bruk.

Sentralt i etableringen av AC-klassifiseringen er Taber-testen, som måler slitasjen som kreves for å slite seg gjennom overflatesjiktet til et laminatgulv. For å kunne definere bruksklassene, må det også gjennomføres en falltest for å etablere en IC-verdi (slagverdi).

Bruksklasser og bruksområder:

Klassifiseringene er delt inn i Boligformål og Kommersielle formål.

Boligformål

  • AC1 (klasse 21): Svært lett bruk – Soverom
  • AC2 (klasse 22): Områder med moderat bruk og liten grad av slitasje, for eksempel spisestuer
  • AC3 (klasse 23/31): Stuer, konservatorier, ganger med moderat bruk ...

Kommersielle formål

  • AC4 (klasse 32): Kommersielle områder med normal trafikk, slik som kontorer, kafeer, salonger og små butikker eller fellesarealer. Finn ut mer om AC4 laminatgulv.
  • AC5 (klasse 33): Travle områder som krever middels til høy slitestyrke, slik som butikker, utstillingslokaler, restauranter og skoler. Finn ut mer om AC5 laminatgulv.
  • AC6 (klasse 34): Svært travle områder, slik som supermarkeder, flyplasser, rådhus og lignende. Finn ut mer om AC6 laminatgulv.

Eksempelreferanse: En virkelig slitestyrketest

Å klare laboratorietester er en ting, men det er ofte mer krevende i virkeligheten. I en virkelig slitestyrketest i det svært tunge og intensive kommersielle miljøet ved sentralbanestasjonen i København, viste Pergo Public Extreme-laminatgulvet i klasse 34 at det tålte trafikken fra en halv million reisende.