Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet (Nettstedet) er levert av Unilin BV (UNILIN). Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse bruksvilkårene.

Informasjonen på nettstedet gis kun for informasjonsformål og kommer uten noen garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått. Selv om vi gjør vårt beste for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon, gir vi ingen garantier angående nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjonen som gis. Vi forbeholder oss rettigheten til å endre opplysningene på nettstedet uten forhåndsvarsel eller forhåndssamtykke.

Hverken UNILIN eller noen av dets styremedlemmer, ansatte eller rådgivere kan under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader som forårsakes eller avledes fra bruk av nettstedet eller informasjonen det inneholder.

Unilin er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av avbrudd på nettstedet, for skade forårsaket av tekniske defekter eller viruser (eller tilsvarende forstyrrende elementer) eller som skyldes sjekking eller bruk av nettsteder (f.eks. via hyperlenker) som det henvises til på nettestedet, og heller ikke av informasjon som gis på disse nettstedene.

UNILIN er ikke ansvarlig for elektronisk kommunikasjon via nettstedet. Dette omfatter e-postkorrespondanse, reduksjon av hastighet, inngrep og manipulering av tredjeparter.

Brukerne av nettstedet er ansvarlig for ethvert valg eller beslutning de tar på grunnlag av informasjon som innhentes på eller gjennom nettstedet.

Brukerne av dette nettstedet må ta alle rimelige forholdsregler mot virus, programfeil, trojanere osv.

OPPHAVSRETT

All informasjon på dette nettstedet er opphavsrettbeskyttet. Opphavsretten tilhører UNILIN. Ingen informasjon kan reproduseres eller distribueres uten uttrykkelig forhåndstillatelse fra UNILIN.

Enhver tvist i forbindelse med eller som oppstår fra (bruk av) dette nettstedet, er bare underlagt belgisk lovgivning.

PERSONVERNERKLÆRING

DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ER UTARBEIDET FOR Å INFORMERE DEG OM OPPLYSNINGENE SOM Unilin BV, MED FORRETNINGSKONTOR PÅ OOIGEMSTRAAT 3, BE-8710 WIELSBEKE, BELGIA ("UNILIN") SAMLER INN GJENNOM NETTSTEDET DER DENNE ERKLÆRINGEN STÅR, HVORFOR VI SAMLER INN SLIK INFORMASJON OG HVORDAN VI HÅNDTERER INFORMASJON SOM DU GIR OSS, SAMT OPPLYSNINGER OM DEG SOM VI FÅR FRA DINE BESØK PÅ NETTSTEDET VÅRT. NÅR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET, INNEBÆRER DET IMPLISITT AT DU HAR GODTATT DISSE REGLENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE REGLENE, KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDET VÅRT.

HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

Vi samler inn personopplysninger på to måter:

gjennom registrering og informasjon som du oppgir eller legger inn på visse sider på nettstedet, og med automatiske midler, spesifikt gjennom informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler nedenfor. Vi kan be deg om å oppgi fornavn og etternavn, e-postadresse, fødselsdato, alder, adresse, mobil- eller annet telefonnummer og andre person- eller kontaktopplysninger. Vi kan også be deg om kommentarer, forslag eller annen informasjon om nettstedet, våre produkter eller tjenester, eller bedriften. Du kan bli bedt om andre spesifikke typer informasjon i forbindelse med konkurranser, lotterier, andre kampanjetilbud eller markedsføringsaktiviteter, herunder opplasting av tekst-, bilde-, video- eller lydinnhold.

HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger bli bare samlet inn og behandlet for følgende formål:

generell bruk og styring av nettstedet, blant annet sending og mottak av meldinger, levering av informasjon om egenskapene, tjenestene og produktene til UNILIN. Vi kommer bare til å behandle de personopplysningene som er nødvendig for de forannevnte formålene.

HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

Vi bruker personopplysningene som du gir, eller som vi samler inn:

til å svare på direkte forespørsler, som beskrevet på tidspunktet når vi samler inn dine opplysninger eller som på annen måte beskrives før bruk av dine opplysninger; for å styre din deltakelse i konkurranser, lotterier eller andre kampanjetilbud eller andre markedsføringsaktiviteter; for å bedre forstå deg og våre kunder generelt; for andre legitime forretningsformål, blant annet, fra tid til annen, sende deg e-postmeldinger eller annen markedsføringsinformasjon om våre varemerker og våre selskaper som vi tror du vil være interessert gjennom e-post/post/SMS-meldinger (hvis du ga oss tillatelse til å gjøre det da du registrerte deg). Vi kan kombinere informasjonen du gir, med andre data vi henter fra andre kilder, blant annet informasjon du oppgir andre steder eller gjennom et annet medium, for eksempel gjennom et av våre tilknyttede nettsteder.

Den passive informasjonen vi sporer, blant annet gjennom informasjonskapsler, brukes til å persontilpasse og forbedre din nettopplevelse og tilbudene vi har på nettstedet, som beskrevet ovenfor.

I alle andre tilfeller enn dem som er nevnt ovenfor, vil vi alltid først identifisere formålet som dine personopplysninger vil bli samlet inn for, før vi faktisk samler inn eller bruker denne informasjonen.

Dine personopplysninger vil bare bli lagret så lenge det tar å oppfylle formålet beskrevet ovenfor eller som loven krever.

HVEM DELER VI INFORMASJON MED?

Selv om vi ikke driver med salg av personopplysninger til ikke-tilknyttede tredjeparter, kan det hende vil ønsker å dele din informasjon med behandlere som handler på våre vegne, med våre tilknyttede selskaper, blant annet vårt morselskap og andre UNILIN-merker, eller med forretningspartnere, som tredjeparter vi bruker i felleskampanjer eller programmer og som kan være interessert i å fortelle deg mer om sine varemerker.

Vær oppmerksom på at i noen tilfeller kan dine personopplysninger bli overført til behandlere, tilknyttede selskaper eller tredjeparter som vi samarbeider med om felleskampanker eller -programmer, som befinner seg i land utenfor EØS-området, som ikke gir et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. Du godtar herved overføring av dine personopplysninger i slike tilfeller.

Med forbehold om gjeldende personvernlovgivning kan vi også røpe dine personopplysninger hvis vi mener vi er pålagt å gjøre det for å overholde lover, forskrifter, rettskjennelser eller juridiske eller statlige forespørsler. Hvis mot formodning hele eller deler av vår virksomhet skulle bli kjøpt av en tredjepart, vil dine opplysninger bli overført til den nye selskapseieren. Uten å påta oss noen forpliktelse til å gjøre det, forbeholder vi oss også retten til å samle inn og dele opplysninger vi anser nødvendige for å etterforske eller gå til rettssak i forbindelse med mistanke om svindel, ulovlige aktiviteter, mulig skade på personer eller eiendom, for å beskytte oss selv eller én eller flere bruker eller deres arvinger, eller på annen måte som loven tillater.

Husk også på at noen områder på nettstedet kan være interaktive av natur og kan gi deg anledning til å legge ut informasjon som andre brukere kan se. Hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal vises offentlig, må du ikke bruke disse områdene av nettstedet.

HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI OG HVORFOR?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen av nettsteder du besøker. De er i utstrakt bruk for å få nettsteder til å fungere, eller fungere på en mer effektiv måte samt til å gi informasjon til eieren av nettstedet.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler:

til å forbedre og persontilpasse din opplevelse. Dette omfatter: lagring av dine språkpreferanser, ta vare på informasjon du legger inn i skjemaer, huske varene i handlekurven din (hvis dette er aktuelt), å analysere din bruk av nettstedet ved hjelp av Google Analytics. Hvis du ikke ønsker at det skal brukes informasjonskapsler, må du ikke bruke nettstedet, ettersom det ikke vil fungere bra uten dem.

Dette nettstedet bruker blant annet følgende tredjepartsinformasjonskapsler:

De fleste nettlesere tillater kontroll over informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. Du kan lese mer om informasjonskapsler på www.allaboutcookies.org, blant annet hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er lagret og hvordan du administrerer og sletter dem.

VELGE BORT

Hvis du på noe tidspunkt bestemmer at du ikke vil motta kommersiell eller kampanje-informasjon relatert til våre produkter og tjenester, eller om produktene eller tjenestene til våre tilknyttede selskaper eller forretningspartnere som vi gjennomfører felles kampanjer eller programmer med, kan du klikke på lenken i hver kampanjemelding som du mottar fra oss.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke motta kampanjemeldinger fra oss, vil vi fremdeles fortsette å sende deg informasjon som er relatert til en konto du kan ha hos oss, eller et forretningsforhold du kan ha med oss, som for eksempel forespørsler du har sendt om våre varer og tjenester (for eksempel transaksjonsmeldinger om lotterier som du kan ha meldt deg på).

DINE RETTIGHETER

Du kan til enhver tid utøve din rett til å få tilgang til, korrigere eller slettet personopplysninger angående deg, i samsvar med gjeldende personvernlov, ved å sende oss en melding via kontaktskjemaet. Du kan også til enhver tid velge bort eventuelle direkte markedsføringskampanjer og be om å ikke lenger motta kampanjemateriale. Dette er gebyrfritt og du behøver ikke oppgi noen grunn.

SIKKERHET

Vi bruker standard bransjetiltak for å beskytte informasjon som leveres på dette nettstedet. Selv om vi gjør vårt beste for å sørge for at sikkerheten til dine personopplysninger ved lagring, bruk og deling av informasjonen du gir oss, er ikke noe nettsted hundre prosent sikkert. Vi anbefaler derfor at du tar egnede tiltak for å beskytte deg selv, blant annet, for eksempel, holde alle brukernavn og passord konfidensielle.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

På noen områder av dette nettstedet kan vi ha lenker til tredjepartsnettsteder. Disse personvernreglene gjelder imidlertid bare for nettstedet der det publiseres, og beskriver ikke praksis for informasjonsinnsamling på andre nettsteder, heller ikke dem som er lenket til fra dette nettstedet. Disse lenkene står der for å gjøre det enklere for deg. Du må imidlertid være oppmerksom på at vi ikke har noen kontroll over disse tredjepartene eller deres nettsteder. Disse tredjepartene vil ha andre personvernregler for informasjon som du kan gi når du befinner deg på nettstedene til disse tredjepartene. Du bør lese personvernreglene for alle nettsteder nøye før du gir informasjon som kan identifisere deg som person.

UNILIN kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for den videre eksistensen til disse tredjepartsnettstedene, eller informasjonen de inneholder. Det faktum at vi har satt inn hyperlenker til andre nettsteder, innebærer ikke at vi er enig i innholdet på disse nettstedene, eller at det finnes noen form for samarbeid eller forhold med disse nettstedene.

IKRAFTTREDELSESDATO OG MODIFIKASJONER

VI FORBEHOLDER OSS TIL ENHVER TID RETTEN, HELT ETTER EGET SKJØNN, TIL Å ENDRE, MODIFISERE, LEGGE TIL ELLER FJERNE DELER AV DISSE REGLENE. DU BØR SJEKKE DENNE SIDEN REGELMESSIG FOR Å LESE DEN NYESTE VERSJONEN AV DISSE REGLENE. HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ETTER AT ENDRINGER ER OFFENTLIGGJORT, INNEBÆRER DET AT DU GODTAR ENDRINGENE. VI VIL IMIDLERTID IKKE INNFØRE ENDRINGER MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT AV VÅR BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER UTEN SAMTYKKE.

Disse reglene ble opprettet og har vært gjeldende siden 15. januar 2013.

SPØRSMÅL

Hvis du har forespørsler eller spørsmål angående disse reglene, eller ønsker å oppdatere dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Unilin BV – division Flooring 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
Belgia 
Tlf. +32 56 675211

Du kan også legge igjen en beskjed via kontaktskjemaet.