Miljøvennlige kommersielle parkettgulv

Pergo har forpliktet seg til å redusere det økologiske fotavtrykket og hjelpe kundene med å gjøre det samme. Bærekraftighet er første prioritet gjennom hele livssyklusen til parkettgulvet. Vi er alltid ute etter å redusere miljøpåvirkningen og finne mer energieffektive prosesser – fra kjøp, produksjon og distribusjon til bruk og avhending av gulvet.

energieffektivitet

Energieffektiv
produksjon

Vannet som brukes på anlegget, benyttes hovedsaklig til oppvarming under produksjonsprosessen. Håndtering og bevaring av vannressurser er en av hjørnesteinene i globalt miljøvern. Vi har satt i verk en rekke tiltak for å unngå spillvann og redusere vannforbruket under produksjonen. Resultatet er at 97 % av vannforsyningen for produksjon samles fra vann som resirkuleres internt.

resirkulering

Vi bruker nøye utvalgte råmaterialer

Over 60 % av totalvekten til Pergos behandlede parkett består av resirkulert materiale. Alt avfall som oppstår under produksjonsprosessen (sandstøv, fresestøv, avkapp osv.), blir resirkulert. Vi bruker ikke resirkulerte materialer fra eksterne kilder, fordi vi ønsker å ha full kontroll over innholdet i produktene våre.

forskrifter

Vi følger alle forskrifter (og vel så det)

Takket være streng kontroll og utvelging av produktene våre, er utslippet av flyktige organiske forbindelser (VOC) redusert til et absolutt minimum. VOC er stoffer som påvirker luftkvaliteten innendørs. For Pergos parkett er formaldehyd den viktigste flyktige organiske forbindelsen. Utslippet av formaldehyd er mye lavere enn de strengeste EU-forskriftene på området.

Miljømerker

écolabel nordique

Écolabel nordique

Écolabel nordique. Pergo a été le premier fabricant de revêtements de sol à recevoir l’écolabel nordique, le Cygne vert.

PEFC-logo

PEFC

PEFC-sertifisert (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). Betyr at treet som brukes i disse produktene, stammer fra fornybare skoger.

m1


M1

M1 er et finsk miljømerke for klassifisering av utslipp.

a+

Afssett (A+)

Afssett (A+) Afssett er et fransk sertifikat for klassifisering av utslipp. A+ er den høyeste klassifiseringen, og betyr at produktet har svært lave utslipp.