Overgår alle miljøkrav

Hjerte for naturen: Vi i Pergo er klar over at du ønsker en verden som ikke bare handler om stilig interiør. Det er like mye en verden som skinner av respekt for naturmiljøet. Derfor gjør vi alltid vårt beste for at produktene og prosessene våre skal påvirke miljøet så lite som mulig.

energieffektivitet

Energieffektiv
produksjon

Vi bruker fornybar energi og setter energieffektivitet i høysetet. Resultatet er grønnere energi og en markant reduksjon av energiforbruket. 97 % av vannforsyningen vår kommer fra resirkulert vann.

resirkulering

Vi bruker nøye utvalgte råmaterialer

Hver dag leter vi etter nye løsninger for resirkulering, reduksjon og fornying i hele laminatproduksjonsprosessen. 100 % av trevirket vi bruker, er resirkulert tre eller biprodukter fra annen industri.

forskrifter

Vi følger alle forskrifter (og vel så det)

Vi har en bærekraftig tilnærming og oppfyller kravene til de mest kjente miljømerkene.

Miljømerker

Vi oppfyller alle viktige miljømerker. Alle gulvene våre testes i godkjente laboratorier, og vi oppfyller de aktuelle minimumskravene.

svanemerket

Svanemerket

Svanemerket Pergo var den første gulvprodusenten som mottok Svanemerket. Last ned sertifikat

PEFC-logo

PEFC

PEFC-sertifisert (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). Betyr at treet som brukes i disse produktene, stammer fra fornybare skoger. Last ned sertifikat

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel, eller Blomsten, er et miljømerke for produkter og tjenester som oppfyller strenge miljøkrav gjennom hele livssyklusen, fra råvarer, utvinning, produksjon, distribusjon og frem til avhending. Last ned sertifikat

Ü

Ü

Dette miljømerket bekrefter at produktet overholder utslippskravene til Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Miljømerket er et krav for at produktet kan selges i Tyskland.

a+

Afssett (A+)

Afssett (A+) Afssett er et fransk sertifikat for klassifisering av utslipp. A+ er den høyeste klassifiseringen, og betyr at produktet har svært lave utslipp. Last ned sertifikat

m1

M1

M1 er et finsk miljømerke for klassifisering av utslipp. Last ned sertifikat

EPD

EPD

EPD (Environmental Product Declaration) EPD er en sertifisert miljødeklarasjon som gir nøyaktig, pålitelig og sammenlignbar informasjon om produktets miljøpåvirkning. Last ned sertifikat

Top